Adolph Mukasa Nursery & Primary School

Med Utdanning som middel for bekjempelse av fattigdom

HVEM ER VI

Vi er en norsk registrert organisasjon som samler inn støtte til vårt skoleprosjekt  i Uganda

Skolen ligger i den lille landsbygden Lwezo i Uganda.

Skolen ble startet i 2003/4 på rent frivillig og veldedig grunnlag av familien Teresa Kyamu og Adolph Mukasa. Det er i dag etterkommerne av nevnte som driver skolen. Skolen har ingen statlig støtte (men er en godkjent utdannings institusjon), og drives av økonomisk støtte fra vår hovedsponsor, familiemedlemmer, samt andre.

Per 2018 har skolen over 500 barn. En god del av barna er uten slektninger, og bor derfor på skolen. Skolen fungerer derfor også som et barnehjem. Skolen er åpen for barn fra førskole t.o.m. syvende klasse, alternativt til barnet er fylt 15 år (da man ønsker at skolen også skal være åpen for barn som har kommet for sent i gang).

HJELP OSS

DU KAN ENDRE FREMTIDEN TIL ET BARN